ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านขอนแก่น  บ้านเพชรโสภณ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทรศัพท์ 042-870126 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1
Comments