ติดต่อเรา : Contact

โรงเรียนบ้านขอนแก่น อ.ท่าลี่ จ.เลย
  1. หมายเลขโทรศัทพ์ -
  2. อีเมล์ Khonkean@loei1.go.th
ผู้บริหาร นายสหรัฐ  เต็มวงษ์ (ผอ.ก้อง)
  1. หมายเลขโทรศัพท์ 083-3299292
  2. อีเมล์ -
ครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น 
    น.ส.พรศิริ  ปู่สา (ครูปลา)
  1. หมายเลขโทรศัพท์ 093-0653635
  2. อีเมล์ -
แผนที่ (นำเข้าจาก Google Map)

โรงเรียนบ้านขอนแก่น

Comments